Pleinversiering

Leerrijk leren

Leerrijk leren

Op een basisschool in Heerlen hebben wij onze kleurrijke pleinversiering mogen aanbrengen met onder andere de alfabet stickers. Het motto van Taalschool De WereldDelen is “samen kleuren we de wereld mooier”. Een mooi motto met een bijpassend kleurrijk schoolplein. De Taalschool is een school voor asielzoekerskinderen en voor nieuwkomers. Hun doel is om de leerachterstand ten opzichte van Nederlandstalige kinderen te verkleinen zodat ze kunnen meekomen in het regulieren basisonderwijs in Nederland. Een prachtig doel waar wij met onze pleinstickers hopelijk een steentje aan bijdragen.

De A van Alfabet | Alfabet stickers

Op de Taalschool word vooral veel aandacht besteed aan het begrijpen, spreken lezen en schrijven van de Nederlandse Taal. We hebben daarom een kleurrijk alfabet aangebracht op het plein. Een leuke manier om de taal onder de knie te krijgen. Bovendien wordt het leren in de buitenlucht ook erg aan te raden. Onze pleinstickers van thermoplast zijn een twee in één oplossing.  

Rekenen en verkeer

Naast het alfabet hebben we het schoolplein ook opgevrolijkt met wat leuke rekenspellen. Een rekenspel in de vorm van twee rupsen en een hinkelbaan. Niet alleen taal en rekenen zijn belangrijke factoren bij het inburgeren in een ander land, maar veel meer is nieuw. Zo ook het verkeer. Op de Taalschool kunnen kinderen nu op een veilige manier kennis maken met alle verkeersregels die in Nederland gelden. Een veilige, leuke en leerzame les!

Pleinversiering

meer nieuws

Pleinversiering brengt kleur op je schoolplein. Onze vrolijke pleinstickers zorgen voor een speelse (leer) omgeving. Lees verdere nieuws items.